எதனை எழுதுவது?

எழுத்து என்னுடைய அனுபவங்களின் நீட்சியாக, நினைவுகளின் தொடர்ச்சியாக வளர்ந்து கொண்டே சென்று ஒரு புள்ளியில் நின்று விடுகிறது. அந்த புள்ளியில் அது முழுமை அடைந்தால், முற்றுப்பெற்று விட்டால் யாதொரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் அங்கு தான் அது ஆரம்பிக்கிறது என்பது தான் பிரச்சனையே. அந்த புள்ளிக்கு மேல் எந்த நினைவும், எந்த அனுபவமும் எனக்கு உதவுவதில்லை. அந்த புள்ளிக்கு அப்பால் அனைத்தும் சூன்யம். அங்கு எல்லாமும் இருந்து எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறது. பால்வெளியில் மனிதனின் பார்வைக்கு அப்பால் இருந்து இல்லாமல் இருக்கும் நட்சத்திரங்களைப் போல.

ஆதி மனிதனின் சிந்தனைகளை எல்லாம் சுமந்து அலையும் எழுத்துக்கள், சாக்ரடீஸ் முதல் ரஸ்ஸல் வரையிலும்,ஷெல்லி முதல் பாரதி வரையிலும், ஷேக்ஸ்பியர் முதல் தாஸ்தவ்ஸ்யகி வரையிலும் தத்துவமாக, கவிதையாக, கதைகளாக, அரசியலாக பல வடிவங்களாக உருப் பெற்று, உரு மாறி வளர்ந்து நிற்கிறது. இத்தனை உருவம் பெற்ற இதனை வைத்து எதனை எழுதுவது? இதனால் யாருக்கு எந்த பயன் தான் இருந்து விடப் போகிறது? கோடி கோடியாய் எழுதியாகி விட்டது. எத்தனை இஸங்கள் எழுத்துக்களால் பிறந்திருக்கின்றன. இறந்திருக்கின்றன. என்ன தான் மாறி விடப் போகிறது? மேடையில் வாங்கும் பட்டங்களைத் தவிர. எதற்கு எழுத வேண்டும்? எதனை எழுத வேண்டும்?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s